plastfritthav la maison afrique fairtradeINGEN PLATS FÖR PLAST I VÅRA HAV! - Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

Titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment av väskor och hattar handgjorda av hantverkarnas lokala, förnyelsebara naturmaterial. Naturfibrer som är vackra och funktionella. Se även det innehållsrika sortimentet av present- och interiörvaror av natur- eller returmaterial.

World Wildlife Day 3 mars 2019 har för första gången havsmiljö i fokus: ”Life below water: for people and planet”. På kampanjens hemsida betonar María Fernanda Espinosa, ordförande för FN: s generalförsamling, betydelsen av de marina ekosystem och de havslevande djuren. Haven innehåller nästan 200 000 identifierade arter, därtill ännu fler oidentifierad. Enligt henne är det inte acceptabelt att vi - såsom nu är fallet - varje år kastar cirka 8 miljoner ton plast i havet. (8 miljoner ton/år motsvarar att en sopbil full av plast töms i havet varje minut.) Plastavfall av vilket en mindre del kvarstår i sin ursprungliga form, medan en mycket större del bryts ned till mikroplast som konsumeras av fisk, andra varelser och som även finner sin väg in i människors mat och vatten. 

EU-parlamentet godkände den 27 mars 2019 en lag som förbjuder den typ av engångsplast som idag utgör 70% av allt marint skräp. Lagen som förbjuder dessa engångsplast-produkter träder i kraft 2021. Dessutom insamlingsmål 90% för plastflaskor till 2029 samt strängare tillämpning av principen "förorenaren betalar".

world fair trade day2019 world migratory bird day2019World Migratory Bird Day firas samma dag som World Fair Trade Day, dvs andra lördagen i maj: 2019 11 maj. Detta år firas World Migratory Bird Day på tema Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution. Fåglar påverkas av plastförorening på flera sätt: Foderbeteende gör havsfåglar benägna att äta plast. Plast misstas ofta för byte, både genom form och lukt. Fåglar matar omedvetet sina ungar med plast. Fågelungarna är ännu mer sårbara på grund av deras underutvecklade organ. Vid förtäring beror också skadorna orsakade av plast på dess form: Skarpa plastpartiklar orsakar omedelbar död genom att penetrera inre organ. Mestadels leder plastförtäringen till att fågeln svälter, då den får känslan av att ständigt ha en full mage. Toxiciteten i plast är ett ytterligare ett hot. Insnärjning i fisknät o dyl utgör ett dödligt hot mot i synnerhet sjöfåglar. Antalet sjöfåglar som dör till följd av plastföroreningen är f.n. 1 miljon och växer. Forskning understryker hur brådskande situationen är: 90 % av havsfåglarna beräknas ha plast i magen nu och med denna ökningstakt förväntas andelen växa till 99 % år 2050.
(World Migratory Bird Day firas även andra lördagen i oktober, dvs dagen firas två gånger årligen.)

Ca 180 av världens länder kom i maj 2019 överens om nya FN-regleringar för att förhindra att plastavfall dumpas i haven. Baselkonventionen från 1992, som kom till för att kontrollera export av farligt avfall, har genom denna överenskommelse fått ett tillägg i form av ett juridiskt bindande ramverk även för plastavfall. Det handlar om att den globala handeln med plastavfall ska bli mer reglerad, samtidigt som hanteringen även ska bli mer säker, både för människa och miljö. Hittills har rika länder kunnat använda fattiga delar av världen som en gigantisk sopstation för sitt plastavfall. Malaysia, Thailand och Vietnam var de största mottagarna av plastavfall under 2018. Tanken är att reglerna ska träda i kraft om ett års tid.

WWF publicerade den 12 juni 2019 analysen ”No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People”. På grundval ett 50-tal vetenskapliga globala studier om människors intag av mikroplast beräknas det globala genomsnittet vara 5 gram per vecka (vilket motsvarar mängden plast i ett kreditkort). Dricksvatten är en av de största källorna, men människor får även i sig mikroplast genom livsmedel som salt, öl och skaldjur. Plastföroreningar är även ett stort hot mot vilda djur och deras livsmiljöer. Globala åtgärder är brådskande och nödvändiga för att hantera plastkrisen, säger Världsnaturfonden WWF.

Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2010 till 2017. Det innebär en ökning med ungefär 30 kilo per person och år(!) Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara och endast en liten del materialåtervinns. Detta visade kartläggning utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerad 19 juni 2019.

SÄG NEJ TILL PLAST, SÄG JA TILL FAIR TRADE HANTVERK AV NATURMATERIAL
fairtrade fisk plastfritt hav
Titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment - och glöm inte ordningsfisken. Ordningsfisken är sydd av hantverkarnas lokalt växande, soltorkade och handvävda raffia palmblad. Ordningsfisken är fin på många vis: A) Hänga på väggen (väggkorg) för förvaring. B) Lägga på bordet som underlägg, exempelvis till karaff eller vattenkanna. C) Statement-fisk: Ingen-plats-för-plast-i-våra-hav.

Fairtrade tillverkat i Afrika för framtid i Afrika

Med naturen in i vintern - och framåt - välj Fair Trade hantverk av naturmaterial för globalt Hållbar Utveckling. Hållbar Utveckling baseras på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att välja Fair Trade hantverk av naturmaterial är att göra en konkret insats för att de globala målen för Hållbar Utveckling skall kunna uppfyllas. Vad kan vara bättre i julklappstider?

De globala målen för Hållbar Utveckling är 17, nummer 1 är ”Ingen Fattigdom”.
Enligt Världsbankens senaste rapport ” Poverty and Shared Prosperity 2018” är Madagaskar och Centralafrikanska republiken de två länder i världen med allra störst andel av sin befolkning i extrem fattigdom; 77,5% respektive 77,7%.
Globalt har den extrema fattigdomen minskat från 36 % år 1990 till 10 % år 2015 - men samtidigt har den blivit alltmer koncentrerad till Afrika söder om Sahara; genomsnittet för regionen var 41,1% år 2015. Ser man till utvecklingen i absoluta tal (miljoner människor), så innebär detta att hälften av världens extremt fattiga 2015 bodde i Afrika söder om Sahara.
Prognosen säger att 9 av 10 extremt fattiga kommer att bo i Afrika söder om Sahara år 2030.

Tillverkat i Afrika för framtid i Afrika. (Made in Africa makes the future for Africa):
Afrika är rikt på råvaror – men när inte tillverkningen sker i Afrika, blir inte Afrika rikt. Exporten av råvaror gör att Afrika går miste om förädlingsvärdet, förblir beroende av import av konsumtions- och kapitalvaror. Dessutom förlorar Afrika teknisk utveckling och arbetstillfällen för en befolkning som enligt FN kommer att fördubblas under åren 2017 fram till 2050.
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.

Madagaskar är inte bara en världens länder med störst andel av sin befolkning i extrem fattigdom - det är även ett land med en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är, tillsammans med mindre närliggande öar, en av världens "biodiversity hotspots". Mer om detta under menyval "Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling".

Sedan start 1995 är La Maison Afrique FAIR TRADE en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar. Mission sammanfattas i logotypen: "Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE". Materialen som används är lokala natur eller returmaterial. Tillverkningen är småskalig och miljövänlig. Varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Hantverkarna (de flesta är kvinnor) stöds bl a genom räntefria lån och exportadministration.
La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment presenteras på hemsidan under menyval « Fair Trade grossist ».
För att kunna se priser och beställa varor behöver företaget (eller församlingen) vara registrerad som kund. Registrering görs på under menyval ”Mitt konto” därefter ”Registrering”.

Världsmiljödagen 2018 BeatPlasticPollution Världsmiljödagen 5 juni 2018 #BeatPlasticPollution
Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

Tema för Världsmiljödagen 2018 är "Beat Plastic Pollution”. Temat är en uppmaning till oss alla att göra förändringar i vår vardag för att minska plastavfallet. Föroreningarna plastavfallet orsakar gör stor skada på djurlivet, människors hälsa och miljön. Ca 13 miljoner ton plast hamnar årligen i våra hav. I haven skadar plastavfallet det marina djurlivet och koraller. Plastavfallet sönderfaller till mikroplaster och letar sig in i vattenförsörjning - och därmed in i våra kroppar. Vilken skada orsakar det? Forskare är fortfarande inte säkra, men plast innehåller ett antal kemikalier, varav många är giftiga eller stör hormoner. Plast kan också fungera som en magnet för andra föroreningar såsom dioxiner, metaller och pesticider.
Plast har många värdefulla användningsområden – men alltför ofta (50 %) blir det till engångsartiklar, t ex plastkassar, plastflaskor, engångsbestick. De används bara vid ett kort tillfälle – men förblir ett långvarigt problem för djur, natur och kommande generationer.
Källa: UN World Environment Day

La Maison Afrique FAIR TRADE rekommenderar: Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

fairtrade shoppingkorg handgjord av naturmaterialA) Välj Fair Trade shoppingkorg handgjord av naturmaterial i stället för plastkasse när du handlar i butik. La Maison Afrique FAIR TRADE erbjuder flera olika shoppingkorgar som alla är handgjorda av naturmaterial.

Fairtrade picknick korg till utflyktenB) Packa picknick i Fair Trade utflyktskorg i stället för att besöka snabbmatställe/take-away med dess plastbestick, plastflaskor etc avfallsgenererande engångsartiklar. Picknick korg från La Maison Afrique FAIR TRADE finner du här.

tradgardshatt o potagerC) Trädgårdshatt & Potager: Kombinationen av blommor och grönsaker ger dig bin och humlors surr, fågelsång + garanterat klimatsmart och plastförpackningsfri mat. Fair Trade trädgårdshatt för solskydd – men även för miljöomsorg, fattigdomsbekämpning, jämställdhet. Glöm inte bort huvudsakerna.
La Maison Afrique FAIR TRADE hattar har stil & funktion - mer om de olika modellerna finner du här.

BeatPlasticPollution Pärlor handgjorda av insamlat plastavfallD) När det är dags köpa present till någon som redan har ”allt” (…) välj Fair Trade konsthantverk tillverkat av insamlat, återvunnet plast- eller metallavfall. Problemet med plastavfall etc miljöstörande avfall kommer att fortsätta vara stora. Problemet med desperat fattigdom i delar av världen likaså. Madagaskar är ett av världens ekonomiskt fattigaste länder. Ca 80 % av dess befolkning lever i extrem fattigdom. Samtidigt har Madagaskar en unik, ytterst skyddsvärd, flora och fauna; tillhör en av världens "biodiversity hotspots".
Att denna miljö skyddas från nedskräpning är oändligt mycket värt. La Maison Afrique FAIR TRADE hantverk innefattar många olika fordonsmodeller skickligt handgjorda av insamlat metall- (och plast-) avfall. Under rubriken "Smycken" finns även pärlor handgjorda av insamlat plastavfall. Hantverk som visar imponerande kreativitet och praktiskt miljöengagemang. BeatPlasticPollution

formex 2018 utställare la maison afrique fairtrade

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 17-20 januari 2018.
Hos La Maison Afrique FAIR TRADE finner du funktionellt och tidlöst vackert hantverk med ekologi i fokus. Under vårmässan fylls Formex-montern med vårt stora sortiment hattar med matchande väskor och korgar.

solhatt chapeau soleil art nr 25181La Maison Afrique FAIR TRADE hattar
Ca 30 olika hattmodeller kommer att finnas i Formex-montern. Samtliga hattar är genuint hantverk av hantverkarnas lokala, vildväxande naturfibrer. 
Flertalet hattar är tillverkade av raffia palmblad som handvävts, virkats eller flätats. Det soltorkade raffia palmbladet är ett utmärkt material för tillverkning av kvalitetshattar; vackra, behagliga att ha på huvudet, enkla att ta med på resan.
fairtrade hatt la maison afrique fairtradeUtöver hattarna av raffia finns hattar flätade av naturgrönt bergsgräs och halvgräs.
I La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment finns hattar för alla tillfällen; stranden, trädgården, festen etc. Sortimentet innefattar många riktigt bra solhattar; hattar med breda brätten som ger bra solskydd till ansikte såväl som nacke och axlar.
Hattmodeller finns för både liten (dvs barnhattar 48-53) såväl som stor (dvs storlek vuxen medium 57-58 och större 59-60-61).
Foto här bredvid och ovan ger några få exempel ur La Maison Afrique FAIR TRADE hattsortiment. fairtrade farmer hat art nr 25152
Samtliga hattar som kan beställas från lager i Sverige finns på hemsidan under menyval ”Hattar”.

La Maison Afrique FAIR TRADE väskor
Ca 25 olika väskmodeller (handväskor, axelväskor, shopping-och utflyktskorgar) kommer att finnas i Formex-montern. axelvaska ekofashionVäskorna matchar hattarna då även de är genuint hantverk (handvävt, virkat, flätat) av i allt väsentligt samma naturfibrer som hattarna.
Det som skiljer är att väskor och korgar innehåller mer av de sega, slitstarka bergsgräset och halvgräset. Flertalet väskor och korgar är tillverkade i två lager; ett yttre lager av handvävda raffia palmblad, ett inre lager av flätat halvgräs. Det inre lagret av flätat halvgräs är det som främst ger väskan eller korgen form och slitstyrka. Några har utöver detta ett extra inre foder av handvävd raffia eller bomullstyg.
fairtrade korg vaska sisalHandtag och axelremmar är tillverkade av vegetabiliskt garvat läder, bambu, sisal eller raffia.

La Maison Afrique FAIR TRADE väskor har stil, är bra att hålla i handen. De av naturmaterial handgjorda shoppingkorgarna är ultimat Hållbara alternativ till plastkassar.
Foto här bredvid och ovan ger några få exempel ur La Maison Afrique FAIR TRADE väsksortiment.
fairtrade shoppingkorgSamtliga väskor som kan beställas från lager i Sverige finns på hemsidan under menyval ”Väskor”.

Du finner mer information om La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41, Formex 17-20 januari 2018 på Stockholmsmässans hemsida. Sök Formex-utställare La Maison Afrique FAIR TRADE.
Formex öppettider 17-20 januari 2018
Onsdag 17/1 09.30-19.00
Torsdag 18/1 09.30-19.00
Fredag 19/1 09.30-18.00
Lördag 20/1 09.30-17.00

Klimatföränfringen är orättvisKlimatförändringen leder till naturkatastrofer. - Det är orättvist att de fattigaste länderna drabbas värst.
Madagaskar är ett exempel på ett extremt fattigt land, vilket under 2017 drabbats av två stora naturkatastrofer; torka och därefter cyklon med efterföljande översvämningar.

Worldbank Madagascar overview (13 October 2017): “Social context: While Madagascar has great potential, the country has lagged on several development indicators: almost 80% of the population lives on less than $1.90 per day, with one child in two under 5 years suffering from stunting, and Madagascar is the fifth largest country in the world with the highest number of unschooled children. Moreover, the rate of access to electricity is 13%, one of the lowest in the world. Madagascar is also one of the countries that are most exposed to extreme weather events and experiences, on average, three major natural disasters per year. In addition, repeated political crises, the last of which shook the country from 2009 to 2013, often threaten the development progress made.”
Landöversikten i sin helhet finner du här
Under 2017 har Madagaskar drabbats av två stora naturkatastrofer: Torka och därefter cyklonen Enawo med efterföljande översvämningar. Den senaste (23 nov 2017) rapporten från Världsbanken om Madagaskars ekonomiska situation har titeln ”Coping With Shocks: Madagacar’s Economic Update” Pressrelease samt rapporten i sin helhet finner du här 
Se La Maison Afrique FAIR TRADE websida om Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling.

fairtradeforum2017Fair Trade forum 2017 Tema: Hållbar livsstil

Fair Trade forum 2017 har tema ”Hållbar Livsstil”; textil och mode, mat, elektronik. Linköping är värd för 2017 års forum. Invigning sker den 5 oktober kl 20.00 med konsert i Linköpings forumteater.
Fair Trade forum utställning och marknad:
6 oktober kl 13.00 - 19.00
7 oktober kl 10.00 - 16.00
Plats: Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i centrala Linköping.
La Maison Afrique FAIR TRADE finns på plats som utställare.

Fair Trade forum program:
6 oktober kl 13.00 - 20.30
7 oktober kl 10.00 - 16.30
Fair Trade forum erbjuder ett stort antal programpunkter med anknytning till Fair Trade forums 2017 tema ”Hållbar Livsstil”. La Maison Afrique FAIR TRADE medverkar med programpunkt ”Hållbara fibrer i Fair Trade hantverk” den 7 oktober kl 12.15 - 12.45.
Plats: Kårhuset Kollektivet

Mer om Fair Trade forum 2017 i Linköping.

Hållbar livsstil för Hållbar Utveckling – Vad kan vara viktigare?
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE på 2017 års forum!

Formex utställare augusti 2017 La Maison Afrique FAIRTRADETack till besökare i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex, Stockholmsmässan 23-26 augusti 2017.
Välkommen åter 17-20 januari 2018!

la maison afrique fairtrade formex 2017Formex, Stockholmsmässan 23 -26 augusti 2017.
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41

I montern kommer du att finna Fair Trade väskor och hattar handgjorda av naturfibrer. Mer information finns i La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter på Formex hemsida.
Hos La Maison Afrique FAIR TRADE blomstrar hantverket i de sköna naturmaterialen
- och i återvinning av vad som annars skulle ha varit miljöförstörande skräp, t ex metallburkar, plast och textilspill. Du finner blomsterdekorerat barkpapper i form av gratulationskort, fordonsmodeller av återvunna metallburkar och mycket mera under rubriken Present och Interiör på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida. Allt detta kommer inte att få plats i Formex-montern – men kan beställas on-line av registrerade företagskunder.

Med ca 900 utställare, 23 000 besökare och 800 medierepresentanter är Formex Nordens största mötesplats för design, hantverk och interiör. Förutom möjligheten att göra affärer, mötas och se nyheter, bjuder mässan på trender, inspiration och kunskap i form av utställningar och föredrag. La Maison Afrique FAIR TRADE har deltagit som utställare på Formex vår och höst sedan 2006.
23-26 augusti 2017 blir den 23.e Formex-mässan för La Maison Afrique FAIR TRADE.

tillverkat i afrika för framtid i afrika Made in Africa makes the future for Africa
Tillverkat i Afrika för framtid i Afrika

Afrika är rikt på råvaror – men när inte tillverkningen sker i Afrika, blir inte Afrika rikt. Exporten av råvaror gör att Afrika går miste om förädlingsvärdet, förblir beroende av import av konsumtions- och kapitalvaror. Dessutom förlorar Afrika teknisk utveckling och arbetstillfällen för en befolkning som enligt FN kommer att fördubblas åren 2017 fram till 2050.
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.
Foto visar barnhatt flätad av lokala, soltorkade naturvit raffiapalmblad. Färgämne som används uppfyller krav på miljö och hälsa. En av kvinnorna som flätat (Madame Clarisse Razanadrazery) syns tillsammans med en tös vars framtid tillverkningen bidrar till. 
FN’s prognos för befolkningsutvecklingen presenteras i publikation ” World Population Prospects Key findings & advance tables 2017 ”. Världens befolkning förväntas öka från 7,55 billioner 2017 till 9,77 billioner 2050. Afrikas befolkning förväntas fördubblas från nuvarande 1,26 billioner till 2,53 billioner.

Afrikas snabbt växande befolkning innebär att 450 miljoner arbetstillfällen behöver skapas under de kommande 20 åren. Färre än en fjärdedel av dessa arbetstillfällen kommer, enligt rapporten ”Africa Competitiveness Report 2017” sammanställd av Africa Development Bank (ADB), World Economic Forum och Världsbanken, att skapas med nuvarande policys. Kortsiktigt behövs t ex utveckling av förädlingskedjor till råvaruutvinning för att åstadkomma ekonomisk diversifiering, sektorspecifika reformer i arbetsintensiva sektorer såsom jordbruk, byggnation och mikroföretag. Långsiktigt behövs t ex starkare institutioner för genomförandet att reformer, förbättrad infrastruktur. Rapporten publicerades 4 maj 2017, kan laddas ner i sin helhet som pdf-fil.

För att förstå Afrika i dag är det viktigt att känna till dess historia. Dokumentären ” How the Europeans Divided Africa ” av den välkände experten på Afrikas historia, Basil Davidson, berättar om hur de Europeiska kolonialmakterna delade upp Afrika och därefter exploaterade genom ett handelsmönster där Afrika var råvaruleverantör.

Sammanfattningsvis: Handla varor TILLVERKADE i Afrika för framtid i Afrika.

När skall Europa börja amortera på den koloniala skulden? Räntor?

Världsmiljödagen 5 juni
En dag det passar extra bra med genuint Fair Trade hantverk av naturmaterial och returmaterial.

Världsmiljödagen 5 juni 2017

Till vänster: Foto från ort på Madagaskars östkust vilken har en (extra) stor och unik biologisk mångfald. Hatten är tillverkad på denna ort, flätad av kombinationen soltorkade raffiapalmblad och återvunna kassettband. Material som är dubbelt bra för miljön; De soltorkade palmbladen ingår i den naturliga, vildväxande floran. Palmerna beskärs för att ständigt skjuta nya skott. Kassettbanden är lokalt avfall för vilket återvinningsanläggningar saknas.
Till höger: Korg flätad av soltorkat bergsgräs och raffiapalmblad. Gräset är vildväxande runt byn där hantverkarna bor. Handtag av vegetabiliskt garvat läder. Foder och dragskostängning av oblekt bomullstyg. Passar perfekt för en liten utflykt i naturen.

Något mer att tillägga? Ja. Orten där hatten tillverkats drabbas ofta mycket svårt av cykloner. Cyklonen Enawo i mars 2017 var ett exempel på detta. Den slog här in över land med vindstyrkor som uppnådde dubbel orkanstyrka: 62 m/s (230km/h). Cyklonen lämnade många hemlösa.
Kvinnorna som tillverkar hattarna är miljöhjältar i en värld med en mycket orättvis klimatförändring(!)
Många fler hattar, väskor, present och interiörvaror som samtliga är genuint Fair Trade hantverk av natur- eller returmaterial finner du på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.
Du konsument! Stöd hantverkarna på Madagaskar genom att köpa deras varor i de butiker eller kyrkliga församlingar som utgör La Maison Afrique FAIR TRADE återförsäljare.
Arbetar du inom detaljhandeln? Välkomna att registrera ert företag i La Maison Afrique FAIR TRADE kundregister för att därefter kunna beställa varor online.

Fair Trade – MakeOurPlanetGreatAgain
8 mars internationella kvinnodagen8 mars – Internationella Kvinnodagen

Världen är inte jämställd. Jämställdhet är ett globalt rättviseproblem.
I egenskap av Rättvis Handel organisation, tar La Maison Afrique FAIR TRADE tydlig ställning för att i ord och handling ge mer makt och möjligheter åt kvinnor.
Ca 75% av hantverkarna som tillverkar varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är kvinnor. De som är producentgruppsansvariga; ansvariga för att ta emot lån och leverera in varor är kvinnor eller kvinna tillsammans med man. Det enda undantaget utgörs av en hattateljé där samtliga 4 verksamma är män. Övergripande koordinering i La Maison Afrique FAIR TRADE utförs av kvinnor.
Utbetalningarna av lån ger konkret ekonomisk makt och möjligheter åt kvinnorna.
Samtidigt ett stort ansvar.
Kvinnorna har visat sig vara mycket kreditvärdiga; La Maison Afrique FAIR TRADE har efter över 20 års verksamhet ännu inga kreditförluster från hantverkare som inte levererat. Med tanke på de förhållanden som ofta råder på Madagaskar (infrastruktur som saknas, cykloner som är frekventa) är detta imponerande.
Ett annat, större skäl till att ge det ekonomiska ansvaret och befogenheterna till kvinnor är att de investerar i framtiden. Erfarenheten i La Maison Afrique FAIR TRADE visar på att inkomsterna från hantverket ofta blir till barnens universitetsutbildning, förbättring av familjens boende etc välfärd.
De kvinnliga hantverkarna ger med sina inkomster social välfärd åt närstående – något som det extremt fattiga, politiskt instabila landet ofta inte förmår att ge.

årets färg 2017 grönskaÅrets färg 2017: Grönska

”Grönska symboliserar återförening med naturen, varandra och ett större syfte” Med dessa ord konkluderar Pantones VD varför färginstitutet valt grönska (greenery) till årets färg 2017.
Grönska är en gul-grön nyans som påminner om vårens första grönska. Den illustrerar naturens rika lövverk och lummighet. Grönska är naturens neutrala – en färg som passar hela året och överallt.

Enligt Forbes artikel visar även valet av årets färg 2017 att miljö-engagemang gått från att ha varit icke-kontroversiellt till att bli det mest eftersträvansvärda, ett crescendo. Miljöengagemanget yttrar sig i trenden för vegetarisk mat, miljömedvetet mode etc konsumtion.

la maison afrique fairtrade ekologi
La Maison Afrique FAIR TRADE gläds över att se allt fler ansluta sig till den gröna trenden.
Mer om Miljöomsorg - passion i praktik hos La Maison Afrique FAIR TRADE.

Miljöomsorg är alltid rätt-och-vist.

formex fairtrade 2017 tack for besoketTack till alla som besökte La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex, Stockholmsmässan 18-21 januari 2017. Besökarna gör mässan värdefull för hantverkarna på Madagaskar - och gör deltagandet till ett nöje.
Pleased to meet You. Thanks!

formex januari 2017utställare La Maison Afrique FAIR TRADEFormex Stockholmsmässan 18-21 januari 2017
La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41.
Här startar våren. Välkommen!

Under vårmässan fylls Formex-montern med vårt stora sortiment hattar med matchande väskor och korgar. Samtliga gediget hantverk av naturfibrer. Funktionella och vackra, dessutom Fair Trade. På Formex hemsida visar La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter några av produkterna tillsammans med material och hantverkare. Det finns även en länk till karta som visar monterns placering i hallen.
Missa inte tillfället att se nydesignade och nyinkomna Fair Trade väskor och hattar.

Nyinkommet 2017 i La Maison Afrique FAIRTRADE sortimentNyinkommet i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment.
Nya modeller av hattar och väskor handgjorda av naturfibrer, blomsterkort av barkpapper, miniatyr modellfordon av returburkar – allt tillverkat med lån hantverkarna fått från La Maison Afrique FAIR TRADE. Miljövänligt, genuint hantverk som har tagit mycket tid. Containern ankom svensk hamn i december 2016. Se de nyinkomna varorna på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida under menyval Fair Trade grossist. De fina hantverksvarorna kommer även att finnas i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex 18-21 januari 2017.

Nya modeller av väskor och hattar handgjorda av naturfibrer.

fairtrade axelvaska horisont och hantverkare hantaVäska Horisont har utsida av handvävda raffiapalmblad, axelrem av flätad sisal. Stadga och slitstyrka av insidans lager av flätad vass. Fodrad med naturvitt bomullstyg. Innerficka. Väskan stängs med blixtlås på ovansidan, har stor ficka med blixtlås på framsidan. Axelväskan Horisont finns i två storlekar: Art nr 24101 och Art nr 24102. Båda finns i fyra olika färgalternativ: Ljusgrå+naturvit, Pastellblå+naturvit, Rosa+naturvit, Olivgrön+naturvit.
Väskmodellen Horisont är resultatet av La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkare och designer Madame Hanta. Arbetet med framtagningen av modellen påbörjades hösten 2015, tillverkningen har skett under 2016. Resultatet finns nu i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige. Fotot visar väskan Horisont samt Madame Hanta i hem-ateljé där hon tillsammans med fyra andra tillverkar. Ateljén ligger på den Madagaskiska landsbygden. De flyttade från huvudstaden för ett år sedan – och tycker att de kommit till en bra mycket bättre miljö på landsbygden.

Fairtrade axelvaska och hatt riverside samt hantverkareAxelväska Riverside är flätad av naturgrönt halvgräs, har axelrem av elegant rundflätad naturvit raffia. Stängs med stor, rund snidad träknapp på väskans framsida. Storlek och utformning som gör väskan utmärkt för dokument i A4 format. Ca mått: H=32cm Bredd=22cm Djup=6cm
Herrhatten Chapeau Homme Riverside matchar axelväskan Riverside i form, färg och material. Hatten är gjord i stora storlekar. Liksom väskan är den naturgrön. Tillsammans är de - natursköna.
Väskmodellen Riverside är resultatet av La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkare och designers på Madagaskars östkust. Materialet växer här i stor mängd och dess flätning till brukshantverk ger betydelsefulla inkomster till kvinnor. Madagaskars östkust är ofta drabbad av cykloner. Infrastruktur (vägar, vatten, el) är mycket dåligt utvecklat. Kontantinkomster som kompletterar självhushållningsjordbruket viktiga. Arbetet på väskmodellen Riverside påbörjades hösten 2015, tillverkning av väskan (och hatten) har pågått under 2016. Både väska och hatt finns nu i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige. På foto väska och hatt Riverside samt designer och hantverkare Madame Tilda. Det kan vara intressant att notera att växten Lepironia articulata är vanlig i ett flertal länder i och kring Indiska Oceanen, från Madagaskar ända bort till Australien och Fiji. På Madagaskar är den mycket uppskattat som material av god kvalitet för hantverk; starkt, smidigt, lättarbetat. (Det finns aktuella exempel på att växtens värde som material för hantverk inneburit krav på återställande av dess växtplatser efter gruvprojekt. Växtplatserna är viktiga att bevara med tanke på att de är bra miljöer för t ex groddjur.) Mer om växten, dess utbredning och användbarhet på hemsidan PlantUse.

Hatt-hantverk Hatten Chapeau Mariette Ruban är tillverkad av soltorkade raffia palmblad som flätats till band och sytts samman. Hatten är naturvit med band runt kullen, rosett och brättets yttersta kant i tre färgalternativ: Rosa, Havsblå eller Olivgrön Fin sommarhatt! La Maison Afrique FAIR TRADE samarbetar med designer och hantverkare Madame Mariette sedan 2007. Ett flertal nya hattmodeller har skapats under åren, varav Chapeau Mariette Ruban är den senaste. Foto visar har Mme Mariette steg för steg tillverkar hatten. Fler av Mme Mariettes populära hattmodeller finns under menyvalet Hattar.


Hatt och hantverkareHatten Chapeau Bow är sydd av handvävd raffia. Det är en elegant damhatt med stor rosett på ett 9cm brett brätte. Det omfattande arbete som lagts ned på materialet, dvs de handvävda raffia palmbladen, ger hatten en hög kvalitet. Hatten finns i tre färgalternativ: Naturvit, svartsamt olikanyanser av grått. Foto visar hattmodellen samt designer och hantverkare Madame Vololona vid symaskinen.Exempel på nyinkomna väskor och hattar som är favorit-i-repris.

Ett antal efterfrågade väsk- och hattmodeller har anlänt och finns nu åter i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige.

211 fairtrade korgar raffia laderhandtag naturvit pastellgronExempel är korgarna med utsida av handvävd raffia, läderhandtag, innerficka med blixtlås. Korgarna finns nu nyinkomna i tre storlekar: Art nr 211, art nr 212, art nr 213. De finns dessutom i fler (6) färgalternativ: Naturvit, Pastellgrön, Olivgrön, Malva, Jeansblå, Multicolore. Foto visar Art nr 211 Korg Vävd raffia, läderhandtag GM i de två nya färgalternativen naturvit och pastellgrön.

fairtrade korg fodradEtt annat exempel är Art nr 2114021 Korg Rariboka PM. Korgen är flätad av en kombination av bergsgräs och soltorkade raffiapalmblad. Flättekniken "rariboka" ger en mycket vacker struktur. Korgen har både foder och dragskostängning av tyg. Korgarna finns nu nyinkomna i två färgalternativ; mönstrad med orange eller mönstrad med olivgrönt. Det  sistnämnda färgalternativet är nytt. Bomullstyget som fodrar och stänger korgen är i nyinkommen leverans naturvitt. Se det nya färgalternativet och det nya fodret på fotot.
Exempel på populära hattmodeller som nu är åter i lager är den slitstarka virkade sisalhatten (art nr 256), den klädsamma virkade raffiahatten art nr 2581 Chapeau Eliane.

herrhatt homme le grand la maison afrique fairtradeDen populära herrhatten art nr 25235 Chapeau Homme Le Grand är åter – och finns nu i fler färgalternativ; naturvit, mörkbrun, svart. Foto visar herrhatten i naturvitt och svart samt hantverkare Monsieur Norbert (med sin hattpress, vilken drivs med handkraft och värms med träkol.)
 
solhatt soleil och hantverkare odetteDen fina solhatten art nr 25181 Chapeau Soleil är också åter – och även den i fler färgalternativ; naturvit, klarröd och jeansblå. Foto visar de nya färgalternativen röd och blå samt hantverkare Madame Odette.

 
 Nyinkomna modellfordon av returburkar
cykel sportmodell recycling hantverkDe klassiska bilmodellerna; Citroën 2CV, paketbilen Citroën 3CV, Citroën Paddan DS, Peugeot 404, VW Baggen tillverkade i miniatyrformat (L=7-9cm) finns nu åter i lager i Sverige hos La Maison Afrique FAIR TRADE. Till de nyinkomna modellfordon hör även cykeln i sportmodell samt miniatyrmodellen av motorcykel och helikopter. Se dem alla under menyvalet Metallåtervinning: Modellfordon.

Blomsterkort dubbelt med kuvert Fairtrade handgjort barkpapperNyinkomna blomsterkort av barkpapper
De populära dubbla blomsterkorten med kuvert finns nu åter i kvadratiskt format: art nr 1115 15x15cm samt art nr 1116 10x10cm. Se dem under menyval Anteimoro papper: Gratulationskort etcordning-och-reda Trippelkorg fairtrade multicoloreOrdning & Reda

Det stadigt efterfrågade ordning&reda-redskapet art nr 282 Trippelkorg för väggen har inkommit i tre färgalternativ: Anisgrön, cerise och multicolore. Det är en av bästsäljarna sedan mer än tio år tillbaka. Trippelkorgen är smart på många sätt: Kan lätt hängas upp varhelst ordning&reda behövs; hall, kontor, i garderob, husbil, båthytt etc etc. Trippelkorgen kan lätt packas ihop till ett litet kompakt paket, vilket gör den bra att frakta och förvara. Naturmaterialen och hantverksmetoden är klimatsmarta.

Tid för Hållbar Utveckling

Miljömedvetet, genuint Fair Trade hantverk tar mycket tid i anspråk.
Sjötransporten går också sakta – men det gör ingenting ty det är miljöbästa transportalternativet: Sjöfraktad container genererar endast 12,1 CO2-utsläpp per ton-kilometer vs flygfrakt: 552 - 950 CO2-utsläpp per ton-km. Jämförelse visar att sjöfrakten belastar endast 1-2% av vad samma varumängd hade belastat flygfraktad*).

Fair Trade hantverk är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 18-21 januari 2017.

*) Ref Kommerskollegiums rapport ”Handel, transporter och konsumtion”.

nej till plastkassar ja till fairtrade shoppingkorgarSäg nej till plastkassar, säg ja till Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial.

Välj Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial - de är utmärkt bra bruksvaror som ersätter miljöförstörande plastkassar. Plastkassar har redan förbjudits i flera av världens länder*). Det finns många goda miljöskäl för förbud mot plastkassar: De används oftast bara en gång - men som avfall i natur eller hav tar de 100-500 år att brytas ned. Under nedbrytningstiden innebär de en kemisk belastning (läckage av gifter) i miljön. Djur lider – och avlider – till följd av att de t ex sväljer plastavfall; sjöfåglar sväljer plastbitar i tron att det är föda, kor sväljer tunna plastpåsar när de betar.
8-20 miljoner ton plastavfall beräknas årligen hamna i havet. Ca 15% hamnar på stränder, 15% flyter på ytan, 70% sjunker till havens botten. Den globala plastproduktionen har fördubblats under de senaste 15 åren. Produktionen 2013; 299 miljoner ton var 4% högre än det föregående årets. I genomsnitt förbrukar en medborgare i Europa eller Nordamerika 100 kg per år. Återvinningen var 2012 i Europa 26%, i USA 9%.
Plastkassar är i allt väsentligt (92% EU 2010) tillverkade av en ändlig resurs; råolja.**)

Citat Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet i Naturskyddsföreningens Rapport: Allt du (inte) vill veta om plast: ” Även utan farliga kemikalier leder plastanvändning till klimat – och nedskräpningsproblem. Minimering av den totala produktionen av plast och att minska användningen är viktiga steg i rätt riktning”. ***)

Med tanke på djur, människor och miljö i dag – och i framtiden – säj nej till plastkassar, säj ja till Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial. Shoppingkorgar (etc väskor) i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är samtliga handgjorda av förnyelsebara naturfibrer; vass, gräs, sisal, raffiapalmblad. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.
Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell: Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, vass skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas. Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell, används färgämnen som uppfyller krav för miljö och hälsa (Öko-Tex 100 standarden). Flertalet korgar och väskor sys samman av handvävt material (utsida), flätad vass (insida). Det gör dem slitstarka, samtidigt flexibla och bekväma i dagligt bruk: Det är lätt att packa ned varor i shoppingkorgarna, bekväma att bära, enkla att placera i t ex koffert eller säte. En del har handtag av läder. Lädret är vegetabiliskt garvat, fritt från krom. Läderhandtagen är dubbelsydda och har en fläta av sisal inuti, vilket ytterligare förstärker handtaget och gör det bekvämt att hålla i. Det finns även shoppingkorgar med handtag av bambu och det finns flera olika modeller av korgar och väskor som har axelremmar av flätade av sisal eller raffiaplamblad.
Samtliga varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används. I Sverige packas varorna i kartonger för leverans till butiker; butiker som gör ett oerhört viktigt arbete när de tillhandahåller varorna till konsumenter. Hitta närmsta under rubriken Återförsäljare.
Se La Maison Afrique FAIR TRADE shoppingkorgar och väskor.

*) Europaparlamentet stiftade 28 april 2015 en lag som har till syfte att halvera förbrukningen av tunna plastkassar inom unionen före 2019 år utgång; maximalt 90st plastkassar per person och år. Därefter ytterligare halvera före 2025; maximalt 40 plastkassar per person och år. Observera att lagstiftningen gäller tunna plastkassar (< 50 mikrons). Inget förhindrar dock att länder inför striktare förbud. Utanför EU utgör Marocko ett av de länder som infört totalt förbud mot plastkassar i handeln. Införandet trädde i kraft den 1 juli 2016. Rwanda införde förbud mot plastkassar redan 2008. Ett antal länder har infört förbud mot tunna plastkassar (<50 mikrons), t ex Madagaskar oktober 2015.
SVT 20 juli 2016: Plastförbud i flera länder.

**) Varje år den 3 juli firas International Plastic Bag Free Day. Den globala kampanjen organiseras av Zero Waste Europe och Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Kampanjens hemsida ger information om plastkassar och argument för minskad förbrukning av plastkassar.
Worldwatch Institue; Global Plastic Production Rises, Recycling Lags
Plastic Oceans Foundation
European Commission Science for Environment Policy IN-DEPTH REPORT: Plastic Waste Ecological and Human Health impacts.
***) Naturskyddsföreningens Rapport: Allt du (inte) vill veta om plast
formex fairtrade hantverk aug 2016Tack för besök i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex Stockholmsmässan 24-27 augusti 2016. Välkommen åter 18-21 januari 2017.
 

formex aug 2016

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 24-27 augusti 2016.

Hos La Maison Afrique FAIR TRADE finner du funktionellt och tidlöst vackert hantverk med ekologi i fokus. Under augustimässan kommer montern främst att tillägnas vårt stora sortiment väskor handgjorda av naturfibrer: Shopping- och utflyktskorgar, handväskor och axelväskor, kuvertväskor. Därutöver matchande hattsortiment.
Montern finner du – som alltid – i hallområdet för hantverk; CRAFT. Karta som visar monterns placering finner du genom att titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter på Formex hemsida.

Formex trendtema för mässan är ”Nordic me”.
Innebörden av Nordic me beskrivs som, citat: ”Nu är det tid att bli personliga och gå tillbaka till dem vi verkligen är. Att vårda både oss själva och världen runt oss. Att söka, känna och uttrycka oss. Givetvis för att vi mår bra av det, men också för att våra egna val tål att visas upp. Vi hittar välbefinnandet i vårt ursprung och i naturen. Här finns en renhet och hållbarhet som utmanar känslan av en orolig värld. Vi interagerar i den verkliga världen – inte bara på sociala medier – och är noga med våra val. Vi konsumerar medvetet. Idag designar vi vår egen värld och vårt eget välbefinnande.”

Val som vårdar världen. Medvetna val som tål att visas upp. Varor av vackra och rena naturmaterial, från Hållbar produktion. – Välkommen att välja ur La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment!

Formex öppettider:
Onsdag 24 augusti 09.30-19.00
Torsdag 25 augusti 09.30-19.00
Fredag 26 augusti 09.30-18.00
Lördag 27 augusti 09.30-17.00

solhatt solskydd fairtradeSolskydd.
Det finns ca 600 olika solkrämer. Vilken skall konsumenten välja och hur använda(?) .. det är en hel vetenskap enligt hudläkare på Sahlgrenska akademin, intervjuad i radioprogrammet ”Plånboken”.

Vi rekommenderar: Fair Trade solhatt med stort brätte. Det är problemlösning med elegans.

Se La Maison Afrique FAIR TRADE hattsortiment på webben.
Prova och köp hatt hos La Maison Afrique FAIR TRADE återförsäljare – de finns i hela härliga sommarsverige.

Fair Trade solhatt för solskydd
– men även för fattigdomsbekämpning, miljöomsorg, jämställdhet. Glöm inte huvudsakerna.

world fair trade day 2016

World Fair Trade Day 14 maj 2016 – Be an Agent for Change.
Fair Trade är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Fair Trade är framför allt…handling.

World Fair Trade Day äger rum den andra lördagen i maj varje år.
World Fair Trade Day firar Fair Trade för dess konkreta bidrag till fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljöomsorg.
De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen, men är de som drabbas värst.
Handel måste gynna de mest utsatta och ge hållbar försörjning, framför allt genom att skapa möjligheter för små och marginaliserade producenter.

Miljontals goda Agents for Change; producenter, handlare m fl företag, beslutsfattare, stödorganisationer, volontärer och konsumenter, har tillsammans fått Fair Trade att växa globalt med imponerande kraft. Det är värt att fira!

World Fair Trade Day är ett event initierad av World Fair Trade Organization (WFTO) och dess medlemmar.

formex formland 2016 la maison afrique fairtradeTACK! Till alla som besökte La Maison Afrique FAIR TRADE
monter B09:41 i avdelning craft på Formex, Stockholmsmässan 20 - 23 januari 2016
monter E4030 i hall BLOOM på Formland, Messe Center Herning 4 - 7 februari 2016.

Ser fram emot att ses igen på Formex 24 – 27 augusti 2016.

formex formland la maison afrique fairtrade vaskor hattar

Möt våren i La Maison Afrique FAIR TRADE monter B09:41 på Formex, Stockholmsmässan 20-23 januari 2016 och monter E4030 på Formland, Messe Center Herning 4-7 februari 2016.

Under vårmässan fylls montern med vårt stora sortiment hattar med matchande väskor och korgar. Samtliga gediget hantverk av naturfibrer; sisal, palmblad, vass, bergsgräs. Funktionella och vackra, dessutom Fair Trade.

Trend 2016? Det måste vara Hållbarhet - finns ingen planet B.
Om vi inte bara spanar framåt, utan likt kameleonten samtidigt riktar ett öga bakåt, ser vi:
A) september 2015 världens ledare ta beslut om 17 Global Sustainable Development Goals för 2030
B) december 2015 det första globala klimatavtalet avsluta COP21 i Paris
C) december 2015 undersökning gjort av Svensk Handel visar att 7 av 10 konsumenter vill handla av företag som aktivt arbetar med hållbarhet.

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex och Formland!
kameleont seende

hallbart mode 2016Skepp i hamn! Den 30 december anlände containern. Det var i maj, med användning av lån från La Maison Afrique FAIR TRADE, hantverkarna började tillverkningen. I oktober packade vi containern på Madagaskar. Se nyinkomna väskor och hattar på webbplatsen eller i monter på Formex 20-23 januari, Formland 4-7 februari 2016.

Genuint, miljövänligt hantverk tar tid – men resultatet är Hållbart.

 

nya fairtrade väskor och hattar 2016Bland de nyinkomna varorna återfinns hatten som är en favorit för många: Art nr 2515 Chapeau raffia à la campagne. Foto till vänster visar hatten, två av hantverkare; Madame Clarisse och Mme Ariette på väg hem till byn med material samt hattflätning i närbild.
Fotot visar även väskan Uni Rabane-Leather, vilken var ny i sortimentet förra våren och snabbt blev mycket efterfrågad. Den pigga, vårgröna färgen är nu åter. (På foto syns den i mellanstorlek Art nr 24103. Väskan finns i tre storlekar)

Oktober-november var även tiden för de årliga (sedan 1995) samrådsmötena på Madagaskar. Samrådsmöten med hantverkarna om materialen, tillverkningen, leveranser till lokalen där varor lagras inför packning, lånen de får, tidsplanen etc. Möten hos hantverkarna såväl som i lokalen dit de levererar. Arbete på nya modeller - varor som kan utgöra en del av sortimentet under kommande år.
Fair Trade innebär ett dagligt arbete efter de 10 principerna – vilka gör Fair Trade (Rättvis Handel) till ett utmärkt verktyg för Hållbar Utveckling.

hatt hantverk la maison afrique fairtrade

 

Bildserie på Madame Mariette 17 oktober, när hon flätar ny hatt av soltorkade palmblad.

Foto längst upp visar en av hennes sedan länge uppskattade modeller; Art nr 2541Chapeau Mariette Courbé, nu åter i lager.

Genuint, småskaligt och miljövänligt hantverk.
Sustainable Fashion! – not Fast Fashion.

fairtrade hantverk for hallbar utveckling

Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för hållbar utveckling.
De 10 principerna för Fair Trade återspeglar ekologiska-socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Hantverk kan uppfylla höga ekologiska kriterier avseende t ex material och produktion, höga sociala avseende t ex jämställdhet, höga ekonomiska avseende t ex förädlingsvärde.

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. Mer än 80% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Samtidigt har det en rik och unik flora och fauna att bevara. Madagaskar är ett av världens "biodiversity hotspots". I detta sammanhang framstår Fair Trade hantverk som en exceptionellt bra val.

SDG2015 2030

Globala mål för Hållbar Utveckling 2030
Vid FN-toppmöte 25-27 september 2015 fastställde världens ledare de 17 global målen för Hållbar Utveckling för perioden fram till 2030. (Bild till vänster)
Dessa mål ersätter de 8 milleniemålen som beslutats för perioden 2000-2015.

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Till exempel, Fair Trade princip nummer 1; "Skapa möjligheter till ekonomiskt marginaliserade producenter". Det är helt i linje med SDG nummer 1 ”Ingen fattigdom”. Fair Trade princip nummer 10 "Respekt för natur och miljö" speglar SDG 12 ”Ansvarsfull konsumtion och produktion” samt 13 ”Klimatåtgärder” och 15 ”Liv på jorden”. Ett annat exempel är Fair Trade princip nummer 6, vilket återspeglas av SDG 5 ”Jämställdhet”.
Slutligen, Fair Trade praktiska, dagliga arbete (därtill bedrivet på gräsrotsnivå) återspeglas av SDG 17: ”Partnerskap för målen”.

 

 

extrem fattigdom afrika varldsbanken 2015

Hållbar utveckling Mål nummer 1: Ingen fattigdom
Enligt Världsbanken kommer sannolikt andelen av världens befolkning lever i extrem fattigdom att falla till under 10 % i slutet av 2015. ( Världsbanken använder en uppdaterad beräkningsmodell för extrem fattigdom, nu med ref PPP2011 under 1,90 USD /dag) .

Det finns dock en koncentration av den globala fattigdomen till Afrika söder om Sahara.
Världsbankens karta (till vänster) visar procentuell befolkningen som lever i extrem fattigdom. Ju mörkare färg, desto större procent: vit 0-20 %, gul 20-40 %, orange 40-60 %, röd 60-80 % och mörkröd 80-100 % av befolkningen i extrem fattigdom. (Grått innebär att uppgift saknas.)

Madagaskar är ett värsta fall med 81,8 % av befolkningen i extrem fattigdom (under 1,9 USD/dag).

madagascar extreme poverty millions percentage 1998 2010Dessutom har de miljontals människor som lever i extrem fattigdom på Madagaskar ökat från 1993 till 2010. Detta visas av staplarna i diagrammet (till vänster), de röda prickarna representerar procentandel. Se Världsbanken: Worldbank povertydata website för mer information.

Det bör noteras att inga data ges för åren efter 2010. Madagaskar har varit i en djup politisk - ekonomisk kris med start 2009 och har drabbats av flera svåra cykloner under de senaste åren. Kombinationen har haft stor inverkan på ekonomin som helhet och kanske värst för de redan fattigaste och mest marginaliserade i samhället. Infrastrukturen, t.ex. vägar och elförsörjning, har försämrats dramatiskt. Den procentuella andelen kommuner i landet nåbara via landsväg hela året minskade till 40 % slutet av 2014. I Världsbankens rapport " Doing Business", rankas Madagaskar 188 (av 188 räknade länder ) avseende elförsörjning 2015.

sifaka biodiversity hotspot madagascar

Samtidigt har Madagaskar en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är, tillsammans med mindre närliggande öar, en av världens "biodiversity hotspots". Nedan några siffror för att beskriva ett…omätbart värde.

Växter: Kärlväxterna uppgår till minst 13.000 arter (möjligen så många som 16.000), varav cirka 90 procent inte återfinns någon annanstans i världen. 8 av 160 växtfamiljer är endemiska, en nivå som inte överträffas av någon annan Hotspot.
Däggdjur: Cirka 90 procent av de mer än 150 däggdjursarter som lever på Madagaskar (och de omgivande Indiska oceanen öar) är endemiska. Dessutom upptäcks nya arter i snabb takt (22 nya däggdjursarter och underarter på Madagaskar de senaste 15 åren). De mest kända däggdjuren på  Madagaskars är lemurer, företrädda av fem familjer vilka är unika för den här ön. 72 arter och underarter av lemurer gör Madagaskar och Indiska oceanen öarna till världsledande Hotspot m a p endemiska primater.
Fåglar: Mer än 300 fågelarter bevistar regelbundet området, varav nästan 60 procent inte finns någon annanstans.
Reptiler: 96 procent av nästan 400 reptilarter finns inte någon annanstans på jorden.
Groddjur: Två endemiska familjer av amfibier: sooglossidae, som finns i Seychellerna och mantellidae, som finns på Madagaskar och Mayotte. 229 av de 230 arterna är endemiska.
Mer om Biodiversity Hotspots (definition, betydelse etc) på CEPF hemsida.

 

Madagaskar behöver hållbar utveckling där ekologi gör den breda bottenplattan på vilken det sociala och ekonomiska byggs.
La Maison Afrique FAIR TRADE förblir passionerat engagerat sedan 1995.
Tackar Dig som bidrar. Fair Trade – A Greater Gift!

fair trade forum 2011 2012 2013 2014 2015Fair Trade forum 2015, Uppsala 2-3 oktober

Fair Trade forum är Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis handel. Årets Fair Trade forum samlar ett 30-tal utställare och erbjuder ett program innehållande över 50 föreläsningar, paneldebatter, workshops. La Maison Afrique FAIR TRADE har medverkat i Fair Trade forum varje år sedan dess start - och var med om att arrangera prototypen som föregick.

Fair Trade forum har ägt rum på olika orter i Sverige, ny ort varje år. Foton ovan är från de senaste fyra: Fair Trade forum i Karlstad 2011, Fair Trade Forum i Borås 2012, Fair Trade Forum i Eskilstuna 2013, Fair Trade forum i Jönköping 2014. Detta år återvänder dock Fair Trade forum till Uppsala där det även hölls 2006. Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monterplats och programpunkt*) på nygammal ort!

*) Föreläsning Lördag 14.00 Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling

Fair Trade forum 2015 Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 Uppsala Öppettider: Fredag 2 okt 09.00-17.00 Lördag 3 okt 09.30-16.00

Program Fair Trade forum 2015

fairtrade-formex-2015

TACK till alla som bidrog till fyra fina Formex-dagar 19 – 22 augusti 2015.

Välkommen åter till La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex, Stockholmsmässan 20 - 23 januari 2016!

  • 1
  • 2